FJORDFUN v/Anita Botnevik

Vilkår og betingelser

DITT ANSVAR

Avbestillingsbeskyttelse må tegnes samtidig med at reisen bestilles. Hvis slik beskyttelse ikke er tegnet, gjelder våre vanlige avbestillingsregler §5. Eventuell avbestillingen må skje skriftlig umiddelbart etter at man ble klar over at reisen ikke lar seg gjennomføre. Du er selv ansvarlig for å kontakte ditt forsikringsselskap.

Du er pliktig å ha tegnet en fullgod syke og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport.

Du har selv ansvaret for å kontrollere at mottatte reisedokumenter stemmer overens med din bestilling.

Du plikter å holde deg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som arrangør, transportør, lufthavn e.l. gir i den anledning.

Du skal følge de instrukser, anvisninger og pålegg som turlederne gir på reisen.

Du plikter under reisen å rette deg etter de regler og bestemmelser som er gitt av myndigheter, arrangøren eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt .

Du må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Dersom du grovt tilsidesetter ditt ansvar og dine plikter, kan du nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at du kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan du pålegges å bære omkostningene ved hjemreisen selv.

Du kan gjøres erstatningsansvarlig hvis du med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.

FjordFun påtar seg intet ansvar for tap eller ulempe som skyldes den reisendes egen forsømmelse.

Bestilling / depositum / betaling / endring

Påmelding/bestilling av reiser med FjordFun skal skje skriftlig eller elektronisk, og er bindende. Angrefristlovens hevingsrett gjelder ikke for reservasjonstjenester. Forsinket betaling av depositum og totalsum anses som et vesentlig mislighold, og gir FjordFun rett til å heve bestillingen, men vårt krav på depositum faller ikke bort ved slik heving og vil om nødvendig bli inndrevet.

Faktura for depositum, på 6000,-, utsendes av FjordFun etter mottatt påmelding og forfaller innen 10 dager. For kurs/reiser med totalbeløp under kr 10 000 faktureres hele beløpet ved påmelding og forfaller innen 10 dager. Halvparten av dette beløpet anses da som depositum.

 

Betaling. Reisens restbeløp (minus depositum) må være FjordFun i hende senest 60 dager før avreise. Ved eventuell bestilling etter dette, forfaller hele reisens beløp til betaling innen 3 dager.

Endringer i bestillingen er mulig for turen innenfor samme sesong, forutsatt at endringen lar seg gjennomføre.

Fjordfun sitt ansvar

Ved kjøp av en pakkereise gjelder pakkereiseloven.

FjordFun forplikter seg til å gjennomføre et avtalt program med reiserute og innhold i følge utsendt reisebeskrivelse. Det tas imidlertid forbehold om forhold som ligger utenfor vår kontroll.

Ved våre seilkurs/turer kreves et minimum av deltakere for at reisen skal kunne gjennomføres. Minimum deltagerantall framkommer i turbeskrivelsen på nettsiden vår. Dersom vi ikke oppnår et minimumsantall kan vi likevel ofte gjennomføre reisen mot et pristillegg. Dersom vi må innstille reisen, vil den reisende få beskjed om dette senest 30 dager før avreise. Hele det innbetalte beløpet vil bli refundert.

Avbestilling og refusjon

Eventuell avbestilling må skje skriftlig eller elektronisk.

Det gjelder ikke som avmelding å bare la være å betale fakturaen(e), du må sende skriftlig beskjed (e-post) og motta skriftlig bekreftelse fra FjordFun om at avmeldingen er mottatt.

Avbestillingsdato regnes som den dato avbestillingen kommer FjordFun i hende. Dersom en avbestillingsfrist faller på en helligdag eller alminnelig fridag, må en eventuell avbestilling være innkommet på nærmeste vanlige virkedag før denne.

Refusjon ved avbestilling av en reise skjer etter følgende regler: Ved avbestilling av reisen mer enn 60 dager før avreise tapes depositum. Ved avbestilling mellom 59 og 30 dager før avreise tapes 50 prosent av reisens totalsum. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før avreise tapes 100 prosent av reisens totalsum.

Ved uteblivelse på avreisedagen gis ingen refusjon, uansett årsak, og eventuelle krav må rettes til vedkommendes forsikringsselskap.

Betalingsmetoder

– Kredittkort/ Vipps

Hos Fjordfun kan du benytte deg av Visa og Mastercard. Du betaler med hjelp av din personlige bank- ID, og godkjenner kjøpet i nettbanken. Du kan også benytte deg av Vipps og godkjenner kjøpet via din app på mobilen. Fjordfun Anita Botnevik er ansvarlig for kredittkort transaksjoner gjort gjennom vår side.
Vi vil at du som kunde skal føle seg trygg når du handler hos oss, og har derfor valgt NETS som vår leverandør på betalingsløsning over Internett. NETS er Skandinavias største leverandør av Internett betalingsløsninger, og oppfyller alle krav om sikkerhet og sertifisering. Vi registrerer ingen personlige opplysninger om dine transaksjoner. NETS tar seg av alle opplysninger, informasjon og overførsler til vår konto.

 

Kontakt informasjon

FjordFun As
Botnegrenda 44, 5244 Fana

Tlf: (+47) 950 40 206
E-post: post@fjordfun.no

Organisasjonsnummer: 918407189