FJORDFUN v/Anita Botnevik

Båtførerkurs i Bergen

Båtførerkurs med praksis på sjøen

Vi gjennomfører båtførerkurs for grupper i Bergen og omegn.

Praksis på sjøen (gjennomføres lørdager etter avtale) med MOB (mann over bord), sikkerhet om bord, motorlære og hvordan gå inn og ut ved kai. KUN HOS FJORDFUN!

Om du skal føre båt over 25 hk, eller 8 meter, må du ha båtførerbevis hvis du er født 1.1.1980 eller senere.  De fleste opplever ett båtførerkurs er lærerikt og en stor hjelp både i å bestå prøven og ute på sjøen.

FjordFun er godkjent testsenter som betyr at du kan ta eksamen i båtførerprøven som privatist.

Båtførerkurs for grupper 2

Båtførerkurs for grupper etter nærmere avtale.

Bedrifter klubben Skoleklasser Idrettslag 

Vi starter fredag ettermiddag og er ferdig lørdag ettermiddag. (Praksis på sjøen på lørdag.)

Fredag kl 17:00 – 20:00  

Lørdag kl 10.00 – 17:00 

Pris på forespørsel

Temahefter til kurset i PDF

Kursheftene som brukes i kurset er utgitt av sjøfartsdirektoratet. Du kan laste dem ned her og lese på dem før kurset.

Nyttig info til båtførerkurset

Før båtførerkurset bør alle ha læreboken” Båtførerprøven i teori og praksis” av Engelsborg før kurset. Bakerst i boken er det en link til en video og en kode som hører sammen med denne. Klikk dere inn på linken, og se videoen som en del av forberedelsene til kurset. 

Dette tar du med på kurset: Parallellforskyver, passer, blyant, papir, viskelær og kalkulator. (Du kan låne også)

 

Sjømannskap

Kunnskap om en rekke temaer som gjør båtlivet tryggere. Bruk av sikkerhetsutstyr og bekledning, førstehjelp, fortøyning, motorlære, været, og hvordan du håndterer ulike nødsituasjoner. 

Lover og regler

Gjennomgang av de ulike reglene som gjelder på sjøen. Vi ser på sjøveisregler og vikeplikt, korrekt bruk av lanterner, de ulike sjømerkene samt fritidsbåtforskriften. 

Navigasjon og kartlesing

Du får en grundig gjennomgang av hvordan vi bruker både digitale og analoge navigasjonshjelpemidler. Fyr og lykter, kart og koordinatsystemet, retting av kurser og distanse, fart og tid. 

Spesielt viktige emner

Her vil du få en gjennomgang av sjømerker, symboler, lanterner og flagg og godt sjømannskap.

For å gå opp til båtførerprøven må eksamensavgift betales til Norsk Test. Avgiften er kr. 813,- som må være betalt innen eksamen. Dette gjøres ved å gå inn på www.båtførerregisteret.no Dersom noen har lese- og skrivevansker, send en mail til post@fjordfun.no, slik at vi får lagt inn ekstra tid på eksamen

Sjøvettreglene

 1. Tenk sikkerhet
  Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr
  Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann
  Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg sjøveisreglene
  Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
  Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr om bord i fritidsbåter under 8 meter. Fritidsbåter f.o.m. 8 meter skal ha egnet flyteutstyr til alle om bord. 
 6. Vær uthvilt og edru
  Promillegrensen er 0,8 når du fører fritidsbåt under 15 meter.
 7. Vis hensyn
  Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Les hva andre sier om kurset

Meld deg på båtførerkurs online